Intresseanmälan för kolonilott

På den här sidan finns info om hur du blir medlem i Bellmans trädgårdar. Intresset för koloniodling är för närvarande stort i Stockholm. Även till vår förening är intresset stort, vi har för närvarande en kö på cirka 80 intresserade. Föreningen är relativt liten (42 odlingslotter) och omsättningen låg så det är svårt att säga hur lång kötiden kan bli, men räkna med upp mot tio år. När kön blir för lång (fler än 100 köande) stänger vi för nya köande.

Om du vill ställa dig i kö fyller du i uppgifterna nedan och skickar in till oss. Därefter ska du betala köavgiften på 100 kr till föreningens plusgiro 462 74 43-7. Kötiden räknas från inbetalningsdatumet. Ett par veckor efter inbetalningen kommer du att få ett mejl med info om att du står i kön samt vilken köplats du har. Kommer det inget mejl kan du höra av dig till lott@bellmanstradgardar.se och fråga.

Den årliga köavgiften på 100 kr ska betalas senast 1 februari varje år. En påminnelse om det mejlas ut i januari. De köande som inte har betalat köavgiften detta datum stryks ur kön. Vill du kliva in i kön igen senare börjar du om från början. Kom ihåg att meddela ev ny mejladress till lott@bellmanstradgardar.se, om vi inte kan nå dig på den epostadress du uppgett stryks du från kön.

Observera att för att kunna ha kolonilott måste du vara folbokförd i Storstockholm (Stockholms koloniträdgårdsförbunds och Stockholms stads regler).

När en odlingslott blir ledig är det den med längst kötid som blir erbjuden lotten först. Du kan tacka nej två gånger, den tredje gången hamnar du tyvärr sist i kön. När du blir erbjuden en odlingslott ska du bli medlem i föreningen. Det kostar för närvarande 1000 kr i inträdesavgift och cirka 2300 kr/år i medlemsavgift plus en arrendeavgift på mellan ca 50 och 150 kr per lott beroende på storlek.

Som medlem förväntas du ta aktiv del föreningens verksamhet, dvs arbetsdagar, styrelsearbete, husvärdsskap eller annat.

Föreningen sparar uppgifterna du skriver in för att hålla ordning på kön och för att kunna nå dig när det blir aktuellt med en lott. Vi använder inte uppgifterna till nånting annat. Önskar du lämna kön raderas uppgifterna. Du måste godkänna att vi samlar in och sparar dina personuppgifter.

mini

Anmälan till intresselistan för odlingslott på Bellmans trädgårdar

Namn:
Adress:
Postnr, -adress:
Telefon:
Epost:
  Jag godkänner att Bellmans trädgårdar sparar mina uppgifter så länge jag står i kön.

mini

Skicka iväg din anmälan genom att klicka på "Skicka!"-knappen nedan. Ångrar du dig innan du skickat klickar Du på "Ångra!"-knappen och alla fält töms . När du klickat på Skicka-knappen ska du få ett svar direkt som tackar för att du skickade in formuläret. Om ingen sådan sida dyker upp har beställningen inte gått iväg. Försök då vid ett senare tillfälle. Eller kanske epostadressen blev fel?

mini


– Bellmans trädgårdar, 2022 | Eolshällsvägen 15, 129 37 Hägersten | Pg 462 74 43-7 –